Indarrean dauden tarifak

Iraupena Prezioa
Lehenengo 15 minutuak 0,052946 €/min
15 minututik 90 raino 0,035801 €/min
91 minututik 120 raino 0,034034 €/min
121 minututik 240 raino 0,035296 €/min
241 minututik 480 raino 0,049634 €/min
481 minututik 840 raino 0,025279 €/min
840 minututatik aurrera Eguneko Gehiengoa 29,75 €

Ordaintzeko sistema

Txartela
Txartela
Diru xehea
Diru xehea
Via-T
Via-T

Parking ticket

2 Egun

50€ BEZ barne

Uztailaren 15etik abuztuaren 31ra arte salbu.

3 Egun

61€ BEZ barne

Uztailaren 15etik abuztuaren 31ra arte salbu.

5 Egun

100€ BEZ barne

Uztailaren 15etik abuztuaren 31ra arte salbu.

7 Egun

140€ BEZ barne

Uztailaren 15etik abuztuaren 31ra arte salbu.

Lanorduetarako abonamendua

165€ BEZ barne

Astelehenetik ostiralera 7:00 - 19:00. Abuztuan ezik.

Informazio gehiagorako eta eskabideetarako: 943 47 51 50.

Abantailak

zentruko

TAO

baino merkeago

plaza
ZABALENAK
dituen

aparkalekua

gehiengo
altura

2,25m

-1 solairua